Donate using PayPal

Photomap

Photo number:
Photo #42958

Lávka přes ulici K Barrandovu (200m)

Překonání ulice K Barrandovu. Na lávce jsou strmé nájezdy a značky Cyklisto, sesedni z kola, světelná křižovatka je pro cyklisty nebezpečná (odbočující auta nedávají cyklistům přednost).

Comments reflect the views of the original submitter only.

We welcome your feedback, especially to report bugs or give us route feedback.

My comments relate to: *


Your comments: *
URL of page: * https://london.cyclestreets.net/location/42958/
How did you find out about CycleStreets?:
Your name:
Our ref: Please leave blank - anti-spam measure

* Items marked with an asterisk [*] are required fields and must be fully completed.